Log in

Memòria d’activitats

Anualment el Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona redacta la “Memòria d’Activitats” en la qual es relacionen totes les actuacions que ha realitzat l’entitat durant l’any. En aquest apartat del web podreu consultar la Memòria d’Activitats dels darrers anys.

memoria 2023     memoria 2021     memoria 2021    

               

Mem 15     Mem-2014      .      

                    

                  


13/05/2022