Log in

CCI Centre col·legial d’informàtica

 

El Centre Col·legial d'Informàtica (CCI) ofereix als col·legiats tot un conjunt de serveis relacionats amb la informàtica i té com a funció principal la de solucionar els problemes i dubtes informàtics que els puguin sorgir en el seu treball diari.
A més de l'atenció al col·legiat, el CCI, disposa d'una aula per impartir cursets i que permet treballar amb una extensa varietat de programes, gestiona la compra de qualsevol tipus de material informàtic (tant software com hardware) i desenvolupa noves aplicacions per facilitar les tasques del col·lectiu.

Telèfon: 972 211 854 extensió 2

Serveis


Servei de formació

Informació sobre nous programes informàtics del mercat que poden interessar al col·lectiu.

Presentacions de programes informàtics per part de les empreses que els distribueixen.

Cursets d'aprenentatge d'aplicacions informàtiques, tant d'arquitectura com d'ofimàtica, que formen part dels cursos instrumentals del programa de formació del Col·legi.

Venda de material

Pressupost i venda d'equips informàtics, a través del proveïdor habitual del Col·legi.

Pressupost i venda de components d'ordinador i consumibles.

Venda de programes

Pressupost i venda de programes informàtics del mercat.

Distribució, a través de conveni, i suport bàsic del programa d'amidaments i pressupostos ARQ+.

Convenis puntuals amb empreses de software (ITEC, Adobe, etc.) per obtenir millors condicions en l'adquisició de les seves aplicacions.

Servei d'assessorament tècnic

Assessorament tècnic informàtic, tant de software com de hardware, en el mateix CCI o per telèfon.

Servei d'ús dels equips i programes de l'aula

Es poden utilitzar, lliurement, els equips de l'aula, que disposen d'aplicacions que cobreixen els camps de:

  • Amidaments i pressupostos
   • TCQ2000: Pressupostos Professional i Seguiment econòmic
   • Presto: Pressupostos i Gestió de Projectes
   • ARQ+CC: Pressupostos, Amidaments i Certificacions
   • Arquimedes: Pressupostos, Amidaments, Certificacions i Plec de condicions

    Com a banc de dades de referència es disposa del BEDEC ITeC Preus i  Plecs de condicions tècniques (des del 2008 fins a l’actualitat), i del Banc de Preus i Plecs Girona 2009.

 

  • Càlcul d’estructures
   • CypeCad 2014
   • Procedimientos Uno

 

  • Estudis de Seguretat y salut:
   • ESS v2
   • TCQ2000: Estudis i plans de seguretat i salut

 

  • CAD:
   • AutoCad 2009

 

  • Topografia
   • Toposis

 

  • Control de Qualitat d'Obra
   • AparTot

 

  • Llibre de l’edifici:
   • Clau2000

 

  • Tractament d’imatges
   • Photoshop Elements 7.0

 

  • Ofimàtica:
   • Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint,...

 

  • Juntament amb eines de programari gratuït per a eficiència energètica, sistemes d’informació geogràfica, ofimàtica, generació i manipulació d’arxius PDF, etc.

 

 • Impressió de plànols fins a DIN-A2.

 

Desenvolupament i suport de programes informàtics

Es desenvolupen programes informàtics orientats al col·lectiu, per facilitar les tasques habituals dels aparelladors, i se'n dóna suport:

 • Oficina Virtual: Servei que permet visar i registrar els treballs professionals a través d'una aplicació d'Internet, mitjançant l'ús exclusivament del navegador.
 • Programa AparTot: Aplicació de comptabilitat (per controlar ingressos, despeses i amortitzacions, i obtenir els llistats per a l'administració) i control de qualitat (per redactar el programa i el seguiment de control de qualitat).
 • Manteniment de la base de dades de preus: Es subministra, s'actualitza i es dóna suport a la base de dades de preus de construcció de Girona en suport informàtic.

Es proporciona i gestiona una adreça de correu electrònic gratuïta per als col·legiats i l'accés a la Intranet del web del Col·legi

Alta correu electrònic

Per tal d'afavorir les noves tecnologies de la comunicació i poder-vos fer arribar qualsevol comunicació, notícia, activitat o documentació per vies alternatives al correu tradicional, el Col·legi ofereix una adreça gratuïta sota els dominis aparellador.cat, aparelladora.cat, aparellador.org i aparelladora.org que, a la vegada que ens identifiquen com a professionals, ens poden també agrupar sota el mateix.

Els col·legiats que hi estigueu interessats, només cal que ompliu les dades de la butlleta que s'adjunta i la feu arribar al Centre col·legial d'informàtica, que farà el procés d'alta.

 Descarregar butlleta

Intranet

Aquest servei permet l'accés a diferents opcions restringides del nostre web, depenent del tipus d'usuari que s'identifiqui. Per donar-vos d'alta en aquest servei cal que ompliu una de les butlletes que us proporcionem a continuació, i que l'envieu a l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., al fax 972 21 52 16, o bé, la feu arribar a qualsevol de les nostres oficines col·legials. Un cop donats d'alta rebreu, a l'adreça de correu electrònic que ens indiqueu (els estudiants a l'adreça de la UdG), les dades necessàries per accedir-hi.

 Col·legiats de Girona
 Estudiants d'Arquitectura Tècnica de la UdG (cal adjuntar fotocòpia o imatge digitalitzada de la matricula o d'algun document que us acrediti com a estudiant d'Arquitectura Tècnica a la UdG)

Nota important: només es tindran en compte les butlletes correctament omplertes.

Recuperació de contrasenya

Descàrregues programa AparTot


AparTot v5.5c (manteniment 2019)

Data: 18/01/2019
Descripció: Actualització a la v5.5c del programa AparTot.
Observacions: abans d'executar el programa d'instal·lació Setup55c.exe llegiu atentament les instruccions del document Instruccions Setup55c.pdf.

AVÍS IMPORTANT!!! Aquesta actualització NOMÉS és aplicable a la VERSIÓ 5.0 o SUPERIOR del programa AparTot.

 Setup55c.exe Programa
 Instruccions Setup55c
Novetats Setup55c

 AparTot (versions anteriors)

AparTot v5.5b (manteniment 2018)

 Setup55b.exe Programa     Instruccions Setup55b

AparTot v5.5 (manteniment 2017)

 Setup55.exe Programa     Instruccions Setup55     Novetats Setup55

AparTot v5.4b (manteniment 2014)

 Setup54b.exe Programa    Instruccions Setup54b  Novetats Setup54b

AparTot v5.3b (manteniment 2013)

 Setup53b.exe Programa    Instruccions Setup53b

AparTot v5.2b (manteniment 2012)

 Setup52b.exe Programa    Instruccions Setup52b

AparTot v5.1c (manteniment 2011)

 Setup51c.exe Programa    Instruccions Setup51c

AparTot v5.0 SEc (actualització octubre 2010)

 Setup50SEc.exe Programa    Instruccions Setup50SEc

AparTot v4.11 SEe (actualització octubre 2009)

 Setup411SEe.exe Programa    Instruccions Setup411SEe

Connexió Remota

TeamViewer
Data: 26/10/2010
Descripció: Programa TeamViewer

 TeamViewerQSv11.exe (Versió per a Windows)

 TeamViewerQSv11.dmg (Versió per a macOS)