Log in

Avís Legal


Benvingut a la pàgina web de COL·LEGI d'Aparelladors, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA

A continuació us exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina web. La navegació per aquesta pàgina web li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1 - IDENTIFICACIÓ
De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que https://www.aparellador.cat és un domini del Col·legi D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS i ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA amb domicili social al c / Santa Eugènia, 19, de Girona i amb telèfon 972-211854
La societat es denomina COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA amb CIF: Q-1775005-J que figura inscrita al Registre de Col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya, en data 6-10-1985 i número de registre APiAT/G-5.

2 - NORMES D'UTILITZACIÓ
L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3 - PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Les pàgines del WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals COL.LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS d'EDIFICACIÓ DE GIRONA o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.
Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

4 - RESPONSABILITAT
La nostra intenció és la d'oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat. De tota manera, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.
COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links. COL·LEGI D'APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D'EDIFICACIÓ DE GIRONA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:
- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions
- Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus via través de qualsevol mitjà de comunicació.
- Ús indegut o inadequat del lloc web.
- Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
L'usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.
Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

5 - Legislació
Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.