Log in

Assemblea

L’Assemblea General de Col·legiats està formada per tots els col·legiats que integren el Col·legi i es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any. En aquest apartat podeu consultar la documentació referent a les últimes assemblees (convocatòria i ordre del dia, actes provisionals i/o definitives, documentació complementària, etc.). Per accedir-hi cal que us identifiqueu amb les vostres dades de col·legiat. 

Actes assemblees