Log in

Directrius per a la retirada d'amiant

La guia sobre "Directrius per a la retirada de l'amiant instal·lat" té com a objectiu donar suport als ajuntaments per a l'elaboració dels censos municipals d'amiant segons l'obligació que deriva de la disposició addicional dècima quarta de la Llei 7/2022, de 9 d'abril, de residus i sols contaminats per a una economia circular. Restant a l'espera que s'aprovin altres reglaments normatius que desenvolupin la nomenada disposició.

Pots descarregar-te la guia clicant al següent enllaç.

A Catalunya al portal web Gencat.cat al Departament de la Presidència existeix una secció que desenvolupa diferents aspectes sobre l'amiant i la seva erradicació al nostre entorn. Dintre d'aquest espai es pot trobar un visor de cobertes amb fibrociment.

 

Aquest apartat també està format pel "Pla nacional per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya 2023-2032" i el "Projecte de llei per a l'erradicació de l'amiant de Catalunya".

09/07/2024